Znaleziono 1 artykuł

Zbigniew Łabaziewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polskie prawo pracy w okresie międzywojennym : (wybrane zagadnienia) Krzysztof Zabiegliński Zbigniew Łabaziewicz s. 239-250