Znaleziono 2 artykuły

Jerzy Ładysz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Functional and territorial structure of economic agglomeration in transition economies : the case of the city of Kiev Alexander V. Gladkey Jerzy Ładysz s. 51-63
Podstawy teoretyczne modelowania rozwoju transgranicznych systemów osadniczych Tadeusz Zipser Jerzy Ładysz s. 167-176