Znaleziono 4 artykuły

Urszula Łangowska-Szczęśniak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uwarunkowania i przejawy różnicowania modelu konsumpcji na Śląsku w latach 2004–2015 Krystyna Hanusik Urszula Łangowska-Szczęśniak s. 61-74
Wybrane determinanty zróżnicowania samooceny poziomu życia gospodarstw domowych : na przykładzie Polski w 2013 r. Krystyna Hanusik Urszula Łangowska-Szczęśniak s. 107-121
Wpływ programu Rodzina 500+ na poziom życia gospodarstw domowych wychowujących dzieci i jego samoocenę w Polsce w 2016 roku Krystyna Hanusik Urszula Łangowska-Szczęśniak s. 123-137
Determinanty poziomu i zróźnicowania dobrobytu gospodarstw domowych w Polsce w latach 2004 - 2012 Krystyna Hanusik Urszula Łangowska-Szczęśniak s. 311-327