Znaleziono 4 artykuły

Oskar Łapeta

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Twórczość Eugeniusza Morawskiego w oczach krytyków i kompozytorów Oskar Łapeta s. 4-23
Muzyka polska w repertuarze Leopolda Stokowskiego Oskar Łapeta s. 32-51
Realizacje fonograficzne Symfonii gotyckiej Havergala Briana Oskar Łapeta s. 159-174
Phonographic Realisations of the Gothic Symphony by Havergal Brian Oskar Łapeta s. 161-176