Znaleziono 1 artykuł

Grzegorz Ławnikowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Edukacja etyczna prawników – cele i metody" : Konferencja Naukowa, Warszawa, 8 czerwca 2009 Jarosław Kostrubiec Sławomir Pilipiec Grzegorz Ławnikowicz s. 377-380