Znaleziono 13 artykułów

Marek Ławreszuk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Europa i chrześcijaństwo : historia i przyszłość Marios Begzos Marek Ławreszuk (tłum.) s. 13-15
W poszukiwaniu męczeństwa : analiza prawosławnych tekstów liturgicznych Marek Ławreszuk s. 31-36
Interpolacje w epiklezach bizantyjskich anafor św. Jana Chryzostoma i św. Bazylego Wielkiego Marek Ławreszuk s. 33-41
Mnich i teolog - charakterystyka Świętych Braci na podstawie tekstów liturgicznych Marek Ławreszuk s. 57-61
Edykt tolerancyjny a rozwój tradycji liturgicznej Marek Ławreszuk s. 73-88
Prawosławie wobec problemu etnofiletyzmu Marek Ławreszuk s. 73-102
Różnice związane ze wspomnieniem świętych na proskomidii : analiza rozbieżności współczesnych liturgicznych praktyk z perspektywy potrzeb Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego Marek Ławreszuk s. 87-94
Wpływ lokalnych tradycji na kalendarz liturgiczny Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego Marek Ławreszuk s. 121-126
Nabożeństwo chrześcijańskie w IV wieku na podstawie "Konstytucji Apostolskich" Marek Ławreszuk s. 133-153
Historyczny rozwój Typikonu jerozolimskiego i jego współczesna rola Marek Ławreszuk s. 167-198
Idee mesjańskie w Prawosławiu : mesjanizm w testamencie św. księcia Łazarza Marek Ławreszuk s. 181-186
Pojęcie "terenu kanonicznego" we współczesnej eklezjologii prawosławnej Marek Ławreszuk s. 209-224
Paschalia Kościoła prawosławnego : metody obliczania daty Paschy Marek Ławreszuk s. 217-277