Znaleziono 3 artykuły

Romualda Ławrowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wychowanie muzyczne dziecka w pracach krakowskich pedagogów 2. połowy XX wieku Romualda Ławrowska s. 43-59
Wprowadzenie dziecka w kulturę muzyczną : aktualne uwarunkowania systemowe i propozycje metodyczne Romualda Ławrowska s. 74-83
Kształtowanie kompetencji zawodowych studentów kierunków pedagogicznych poprzez aktywność muzyczną Romualda Ławrowska s. 197-211