Znaleziono 6 artykułów

Małgorzata Łobacz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Teaching - an important factor in discovering the value of humanity of a man Małgorzata Łobacz s. 23-32
Kulturowe wzory czytelnicze środowiska rodzinnego a aktywność czytelnicza dzieci i młodzieży Małgorzata Łobacz s. 41-58
The Role of School in Preventing the Marginalization of Poor Students Małgorzata Łobacz s. 95-109
Recenzja książki Małgorzaty Łobacz i Anety Paszkiewicz "Osoba z niepełnosprawnością intelektualną w dobie globalizacji", Wyd. KUL, Lublin 2015 Katarzyna Kosińska Aneta Paszkiewicz (aut. dzieła rec.) Małgorzata Łobacz (aut. dzieła rec.) s. 199-201
Recenzja książki: "Niedostosowanie społeczne. Teorie i doświadczenia", red. H. Bejger, R. Kartaszyńska, Wyd. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Chełmskie Towarzystwo Naukowe, Chełm 2014 Małgorzata Łobacz Halina Bejger (aut. dzieła rec.) Renata Kartaszyńska (aut. dzieła rec.) s. 221-224
Recenzja książki: "Problemy osób niepełnosprawnych we współczesnym świecie", red. H. Bejger, M. Łobacz, Wyd. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Chełm 2014 Paweł Skrzydlewski Halina Bejger (aut. dzieła rec.) Małgorzata Łobacz (aut. dzieła rec.) s. 225-227