Znaleziono 5 artykułów

Karolina Łopacińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"One Belt One Road" jako wyraz globalnej ekspansji Chin Karolina Łopacińska s. 29-38
Źródła konkurencyjności przedsiębiorstw na przykładzie wybranych firm chińskich Karolina Łopacińska s. 103-117
Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw chińskich na rynku europejskim w kontekście budowania ich pozycji konkurencyjnej Karolina Łopacińska s. 217-231
Różnice kulturowe między krajami ASEAN a USA i krajami Europy Zachodniej w kontekście negocjacji biznesowych Karolina Łopacińska s. 313-326
Kulturowe modele zachowań w biznesie na przykładzie Chin i Szwecji Karolina Łopacińska s. 431-444