Znaleziono 2 artykuły

Beata Łopaciuk-Gonczaryk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kilka uwag na temat koncepcji dobrego rządzenia z punktu widzenia nowej ekonomii instytucjonalnej, nowej ekonomii politycznej i teorii kapitału społecznego Jan Fałkowski Beata Łopaciuk-Gonczaryk s. 24-41
Kapitał społeczny a dobrobyt materialny jednostki w Polsce : głos w dyskusji Jan Fałkowski Beata Łopaciuk-Gonczaryk s. 59-69