Znaleziono 2 artykuły

Agnieszka Łopatka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Analiza zawodów deficytowych w stosunku do liczby bezrobotnych w latach 2011–2012 Agnieszka Łopatka s. 177-191
Analiza wybranych elastycznych form zatrudnienia na polskim rynku pracy w aspekcie koncepcji "flexicurity" Agnieszka Łopatka s. 395-408