Znaleziono 4 artykuły

Andrzej Łotysz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Monografia fotograficzna : kompleksowa inwentaryzacja fotograficzna obiektu lub zespołu zabytkowego Wacław Górski Andrzej Łotysz s. 89-107
Problematyka dokumentacji powykonawczej Andrzej Łotysz s. 140-143
Dział Zabytków Architektury i Urbanistyki ODZ Henryk Andrulewicz Przemysław Maliszewski Andrzej Łotysz s. 234-244
Architektoniczna odnowa Zamku Królewskiego na Wawelu (1905-1985) Andrzej Łotysz s. 321-322