Znaleziono 6 artykułów

Wiesław Łużyński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pierwszeństwo etyki przed techniką w świetle encykliki Benedykta XVI "Caritas in veritate" Wiesław Łużyński s. 77-90
Dobro wspólne i sprawiedliwe prawo Wiesław Łużyński s. 89-99
Mieć i być : etyka posiadania w nauczaniu społecznym Kościoła Wiesław Łużyński s. 247-260
Społeczność polityczna a kultura w nauczaniu Jana Pawła II Wiesław Łużyński s. 253-262
Drogi solidarności we współczesnym społeczeństwie Wiesław Łużyński s. 255-265
"Przesłanie społeczno-moralne Jana Pawła II do Polaków : materiały do wykładów z katolickiej nauki społecznej", Wiesław Łużyński, Toruń 2008 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Wiesław Łużyński (aut. dzieła rec.) s. 289-291