Znaleziono 1 artykuł

Maciej Łubieński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Funkcje prooimion w "Historiach Kościoła" Sokratesa Scholastyka i Hermiasza Sozomena Maciej Łubieński s. 207-222, 377