Znaleziono 3 artykuły

Henryk Łuczak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O personalno-dialogiczny przekaz słowa w katechezie Henryk Łuczak s. 77-94
Katecheta - sługą Słowa Henryk Łuczak s. 99-110
Katecheza młodzieży w Polsce w świetle programu z roku 1971 Henryk Łuczak s. 153-190