Znaleziono 4 artykuły

Michał Łuczyński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nazwy własne w „Dagome iudex” Michał Łuczyński s. 69-93
Jak miała na imię żona Mieszka I? : jeszcze raz o problemie: „Dobrawa” czy „Dąbrówka” Michał Łuczyński s. 119-137
Sarmata i demony : obraz demonologii ludowej w polskiej literaturze przedromantycznej Michał Łuczyński s. 229-241
Mitologia słowiańska na międzynarodowych konferencjach naukowych (1958-2003) Michał Łuczyński s. 427-432