Znaleziono 2 artykuły

Sergiusz Łukasiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zdrada stanu : działalność Komunistycznej Partii Zachodniej Białorusi w Wilnie w latach 1930-1935 Sergiusz Łukasiewicz s. 75-86
High treason : the activity of The Communist Party of Western Belarus in Vilnius in 1930-1935 Sergiusz Łukasiewicz s. 82-93