Znaleziono 1 artykuł

A. Łukasik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"The small and big deceptions : In psychology and evolutionary sciences perspective", red. A. Kwiatkowska, A. Łukasik, Rzeszów 2015 : [recenzja] Elżbieta Wesołowska A. Kwiatkowska (aut. dzieła rec.) A. Łukasik (aut. dzieła rec.) s. 95-98