Znaleziono 3 artykuły

Jadwiga Łukaszewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wpływ zjawisk elektrostatycznych na brudzenie się werniksów Bogumiła Rouba Jadwiga Łukaszewicz s. 3-27
Badania nad strukturalnym wzmacnianiem wapienia pińczowskiego termoplastycznymi żywicami sztucznymi : część III : badania nad zastosowaniem żywicy paraloid B-72 oraz polimetakrylanu metylu Wiesław Domasłowski Jadwiga Łukaszewicz s. 3-44
Zastosowanie czteroetoksysilanu w konserwacji kamiennych obiektów zabytkowych Jadwiga Łukaszewicz s. 175-185