Znaleziono 15 artykułów

Stanisław Łupiński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bł. Jan Paweł II wielkim prawodawcą Kościoła Stanisław Łupiński s. 71-82
Prawo oskarżonego do pomocy ze strony patronów sądowych Stanisław Łupiński s. 145-151
Prawo oskarżonego do obrony oraz niektóre zasady prawa karnego i procesowego na jego korzyść Stanisław Łupiński s. 173-184
Oskarżony według aktu oskarżenia Stanisław Łupiński s. 193-197
Zapobiegawcze zarządzenia ordynariusza wobec oskarżonego Stanisław Łupiński s. 203-207
Oświadczenia oskarżonego jako źródło dowodu Stanisław Łupiński s. 203-214
Pozycja prawna podejrzanego podczas dochodzenia wstępnego Stanisław Łupiński s. 209-225
Taca w uchwałach synodów polskich w latach 1967-2005 Stanisław Łupiński s. 227-234
Dobra doczesne Kościoła w uchwałach I Synodu Diecezji Łomżyńskiej Stanisław Łupiński s. 265-271
Oskarżony wobec dowodów z dokumentów i zeznań świadków w kanonicznym procesie karnym Stanisław Łupiński s. 271-280
Tytuły spraw o nieważność małżeństwa rozpatrywanych w Sądzie Kościelnym w Łomży w latach 1919-1939 Stanisław Łupiński s. 293-304
Rodzina w prawodawstwie kościelnym Stanisław Łupiński s. 303-308
Daniny diecezjalne w świetle uchwał synodów polskich w latach 1967-2000 Stanisław Łupiński s. 317-322
Ofiary mszalne w świetle uchwał polskich synodów diecezjalnych po Soborze Watykańskim II Stanisław Łupiński s. 325-331
Duszpasterstwo rodzin w świetle uchwał I Synodu Diecezji Łomżyńskiej Stanisław Łupiński s. 353-360