Znaleziono 3 artykuły

Anna Łysiak-Łątkowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nowe znaczenia kobiecych ról społecznych w XVIII stuleciu Anna Łysiak-Łątkowska s. 87-101
O rewolucji francuskiej w niektórych polskich zasobach bibliotecznych : przyczynek do problematyki Anna Łysiak-Łątkowska s. 101-118
Opis epoki napoleońskiej w "Pamiętnikach ks. Radziwiłłowej (Ludwiki ks. pruskiej). Czterdzieści pięć lat mojego życia (1770 do 1815)" Anna Łysiak-Łątkowska s. 127-143