Znaleziono 1 artykuł

Piotr ŚŒwiercz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Relacja pomiędzy koncepcjami politycznymi Solona a Anaksymandrowskim ujęciem άρχή Piotr ŚŒwiercz s. 259-281