Znaleziono 4 artykuły

Janusz Śledziński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O niektórych problemach orzecznictwa cywilnego w PRL Janusz Śledziński s. 31-38
Niektóre zagadnienia małżeńskiego ustroju ustawodawczego w praktyce sądowej Janusz Śledziński s. 37-44
Zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych dziecka w toku procesu o ustalenie ojcostwa Janusz Śledziński s. 44-58
O skutkach prawnych uchylenia przez sąd państwowy wyroku sądu polubownego Janusz Śledziński s. 47-55