Znaleziono 2 artykuły

Alicja Śmiszkiewicz-Skwarska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Analiza antropologiczna szczątków kostnych z neolitu i początków epoki brązu odkrytych na cmentarzysku w Wilczycach, stan. 90, pow. Sandomierz Alicja Śmiszkiewicz-Skwarska s. 55-60
Wieprzec, woj. zamojskie. Stanowisko 1 Andrzej Kutyłowicz Andrzej Urbański Alicja Śmiszkiewicz-Skwarska s. 105-106