Znaleziono 2 artykuły

Beata Świątek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rodzina dotknięta przemocą – możliwości i formy pomocy na podstawie badań Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w regionie dolnośląskim Beata Świątek s. 169-181
Rodzina jako ogniwo profilaktyki szkolnej Beata Świątek s. 173-185