Znaleziono 3 artykuły

Jan Świdziński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Moja definicja sztuki Performance Paweł Górecki Maria Jurkowska Dorota Kleszcz Jarosław Koziara Antoni Szoska Artur Tajber Bartosz Łukasiewicz Jan Świdziński s. 85-90
Rozmowa z Janem Świdzińskim Bartosz Łukasiewicz Jan Świdziński s. 177-194
"Романтизм в славянских литературах. К VII Международному сьезду славистов. Варшава, август 1973 г.", Москва 1973, Издательство Московского Университета, ss. 374 : [recenzja] Jan Świdziński s. 348-355