Znaleziono 31 artykułów

Adam Świeżyński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Początek Wszechświata – kreacja czy ewolucja? Adam Świeżyński s. 17-27
Początek jako kategoria filozoficzna Adam Świeżyński s. 31-49
Tajemnica i analogia we współczesnym mówieniu o Bogu Adam Świeżyński s. 59-69
Is chance an ‘element’ of miracle? In search for common aspect of miraculous and chance events Adam Świeżyński s. 61-86
Śmierć innych : eutanazja w kontekście przemian mentalności współczesnych społeczeństw Adam Świeżyński s. 67-97
Śmierć, której rzucamy wyzwanie : wybrane problemy leczenia i opieki nad pacjentami terminalnie chorymi i umierającymi Adam Świeżyński s. 71-95
Społeczno-egzystencjalny kontekst inkulturacji cudu Adam Świeżyński s. 79-99
"Śmierć z wyboru" - filozoficzny aspekt samobójstwa Adam Świeżyński s. 82-98
Cud jako proste działanie ze strony Boga. Filozoficzna propozycja Davida Cornera Adam Świeżyński s. 93-124
    Zacytuj
  • Udostępnij
Śmierć, której pragniemy : zasadnicze motywy działania samobójcy Adam Świeżyński s. 109-137
Wonderment and delight : an outline of the phenomenology of the miracle as an extraordinary event Adam Świeżyński s. 123-141
Tadeusza Wojciechowskiego koncepcja śmierci człowieka Adam Świeżyński s. 138-158
Śmierć na uzgodnienie Adam Świeżyński s. 138-159
"Dobro, zło i medycyna : filozoficzne podstawy bioetyki kulturowej", Kazimierz Szewczyk, Warszawa 2001 : [recenzja] Kazimierz Szewczyk Adam Świeżyński s. 145-149
Sprawozdanie z konferencji "Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu świata", UKSW, 21.11.2001 r. Adam Świeżyński s. 153-158
Wybrane elementy modelu śmierci "zdziczałej" Adam Świeżyński s. 157-174
Sprawozdanie z konferencji naukowej "Wokół poszukiwania życia w kosmosie", Instytut Filozofii UKSW, Warszawa, 16 grudnia 2015 r. Adam Świeżyński s. 160-172
Przestrzenne modele samotności Adam Świeżyński s. 195-207
"Filozofia przyrody : zarys historyczny", Michał Heller, Kraków 2004 : [recenzja] Michał Heller Adam świeżyński s. 212-215
"Ostateczne wyjaśnienia wszechświata", Michał Heller, Kraków 2008 : [recenzja] Adam Świeżyński Michał Heller (aut. dzieła rec.) s. 216-221
"Podziw i zdumienie w matematyce i fizyce", Marian Grabowski, Warszawa 2009 : [recenzja] Adam Świeżyński Marian Grabowski (aut. dzieła rec.) s. 224-228
Sprawozdanie z sympozjum "Stwarzanie i ewolucja - pogodzone bliźniaki?" : UKSW, 23.10.2000 r. Adam Świeżyński s. 227-232
Sprawozdanie z konferencji "Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu świata" : UKSW, 13.11.2000 r. Adam Świeżyński s. 232-237
Sprawozdanie ze spotkania jubileuszowego zorganizowanego z okazji 80-tej rocznicy urodzin ks. prof. dr hab. Mieczysława Lubańskiego, UKSW, 22.02.2005 Adam Świeżyński s. 233-237
Sprawozdanie z konferencji "W poszukiwaniu istoty życia" : UKSW, 11.12.2000 r. Adam Świeżyński s. 238-242
Sprawozdanie z konferencji "Przyrodoznawstwo – Filozofia – Teologia. Obszary i perspektywy dialogu". UKSW, Warszawa, 13-14.10.2009 r. Adam Świeżyński s. 242-257
Sprawozdanie z konferencji "Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu świata 11: Współczesne kontrowersje wokół początków Wszechświata", UKSW, 14.12.2007 Adam Świeżyński s. 243-247
"Understanding Religion and Science. Introducing the Debate", Michael Horace Barnes, London – New York 2010 : [recenzja] Adam Świeżyński Michael Horace Barnes (aut. dzieła rec.) s. 256-259
"Keď umiera dieťa. Praktická tanatológia I", Slávka Démuthová, Pusté Úľany 2010 : [recenzja] Adam Świeżyński Slávka Démuthová (aut. dzieła rec.) s. 259-262
Sprawozdanie z konferencji "Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu świata 12": „Współczesne kontrowersje wokół początków życia”, UKSW, Warszawa Adam Świeżyński s. 282-291
"Dar Karola Darwina dla nauki i religii", Francisco J. Ayala, Warszawa 2009 : [recenzja] Adam Świeżyński Francisco J. Ayala (aut. dzieła rec.) P. Dawidowicz (tłum.) s. 303-308