Znaleziono 7 artykułów

Marek Świeca

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Umiejętności kluczowe dla budowy demokracji Marek Świeca s. 77-84
Metoda dramy a poczucie podmiotowości uczniów klas pierwszych III i XI Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach Marek Świeca s. 89-99
Aktywność artystyczna młodzieży w zakresie teatru Marek Świeca s. 105-113
Popularność twórczości "kaskaderów literatury" wśród młodzieży szkół średnich i studentów Marek Świeca s. 119-133
Wartości humanistyczne wyzwaniem dla edukacji Marek Świeca Irena Wojnar (aut. dzieła rec.) s. 199-202
"Drama w praktyce edukacyjnej", Marek Świeca, Ostrowiec Świętokrzyski 2012 : [recenzja] Paulina Forma Marek Świeca (aut. dzieła rec.) s. 295-296
O potrzebie rozwijania kultury estetycznej społeczeństwa Marek Świeca s. 345-354