Znaleziono 1 artykuł

Krzysztof Świrko

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Podobieństwa i różnice w sposobach konceptualizacji wybranych nazw owoców w języku polskim i rosyjskim Krzysztof Świrko s. 103-110