Znaleziono 1 artykuł

Dariusz Świsulski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"E-technologie w kształceniu inżynierów: otwarci na nowe wyzwania – wybieramy MOOC?", II konferencja, 30 kwietnia 2015, red. Dariusz Świsulski, Gdańsk 2015 : [recenzja] Elżbieta Sroka Dariusz Świsulski (aut. dzieła rec.) s. 181-185