Znaleziono 1 artykuł

Martina Škutová

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Z dejín bádania o príchode Maďarov do Karpatskej kotliny v slovenskej a maďarskej historickej spisbe od polovice 19. staročia do konca 20. staročia", Beáta Pintérová, Nitra 2015 : [recenzja] Martina Škutová Beáta Pintérová (aut. dzieła rec.) s. 295-297