Znaleziono 2 artykuły

Konrad Żak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uwarunkowania zachowań pacjentów na aptecznym rynku farmaceutycznym Konrad Żak s. 223-235
Rola i zadania apteki ogólnodostępnej w koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu Konrad Żak s. 533-548