Znaleziono 2 artykuły

Monika Żak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ogólnopolska konferencja "Praca - Więź - Integracja. Wyzwania w życiu jednostki i społeczeństwa" poświęcona pamięci prof. zw. dra hab. Władysława Jachera w piątą rocznicę śmierci Monika Żak s. 129-133
Miejsce etyki zawodowej w służbie polskiego policjanta Monika Żak s. 165-184