Znaleziono 6 artykułów

Łukasz Żarnowiec

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Potrącenie wierzytelności w międzynarodowej sprzedaży towarów Łukasz Żarnowiec s. 37-52
Kolizyjnoprawna problematyka małżeńskich stosunków majątkowych w wietle przepisów nowej ustawy o p.p.m. z 2001 r. Łukasz Żarnowiec s. 77-103
Prawo właściwe dla odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny w świetle przepisów rozporządzenia Rzym II Łukasz Żarnowiec s. 87-113
Współczesne tendencje w zakresie metod wyznaczania prawa właściwego dla małżeńskich stosunków majątkowych Łukasz Żarnowiec s. 107-129
Dorozumiany wybór prawa : glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 8 stycznia 2003 r., II CKN 1077 Maciej Zachariasiewicz Łukasz Żarnowiec s. 153-173
W odpowiedzi na ankietę skierowaną do państw członkowskich Unii, dotyczącą stosowania Rozporządzenia nr 864 Monika Jagielska Witold Kurowski Maksymilian Pazdan Maria Anna Zachariasiewicz Maciej Zachariasiewicz Marek Świerczyński Łukasz Żarnowiec s. 165-197