Znaleziono 5 artykułów

Ewa Żebrowska-Rosak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Postawy pracowników wobec stosowanych narzędzi motywacji Mirosław Rosak Ewa Żebrowska-Rosak s. 67-74
Rola banku jako instytucji wspomagającej różnicowanie dochodów rodzin wiejskich Ewa Żebrowska-Rosak s. 95-105
Społeczne aspekty wdrażania systemów jakości – studium przypadku = Social aspects of quality systems implementation – case study Mirosław Rosak Ewa Żebrowska-Rosak s. 102-113
Społeczne aspekty wdrażania systemów jakości – studium przypadku = Social aspects of quality systems implementation – case study Mirosław Rosak Ewa Żebrowska-Rosak s. 102-113
    Zacytuj
  • Udostępnij
Determinanty jakości usług bankowych Mirosław Rosak Ewa Żebrowska-Rosak s. 177-184