Znaleziono 7 artykułów

Andrzej Żebrowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Andrzej Żebrowski s. 4-5
Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa : wybrane problemy Andrzej Żebrowski s. 6-26
Polskie służby specjalne w latach 1983-1996 : wybrane aspekty Andrzej Żebrowski s. 158-172
"Kontrola cywilna nad siłami zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej", Andrzej Żebrowski, Warszawa 1998 : [recenzja] Marek Bidziński Andrzej Żebrowski (aut. dzieła rec.) s. 168-170
"Wywiad i kontrwywiad XXI wieku", Andrzej Żebrowski, Lublin 2010 : [recenzja] Magdalena Mielus Andrzej Żebrowski (aut. dzieła rec.) s. 206-208
Sejmowa kontrola działalności służb specjalnych - rzeczywistość czy fikcja Andrzej Żebrowski s. 227-246
Media uczestnikami walki informacyjnej = Media as participants of the information fights Andrzej Żebrowski Małgorzata Żmigrodzka s. 369-388