Znaleziono 2 artykuły

Waldemar Żebrowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Stronnictwo Demokratyczne wobec stanu wojennego Waldemar Żebrowski s. 165-182
"Mieczysław Moczar w Olsztyńskiem. Działalność polityczna i jej skutki w latach 1948-1952", Waldemar Żebrowski, Olsztyn 2002 : [recenza] Marcin Ślaski Waldemar Żebrowski (aut. dzieła rec.) s. 406-408