Znaleziono 1 artykuł

Elżbieta Żegalska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Konferencja naukowa "Rola Narwi w dziejach i współczesności Mazowsza i Podlasia", Czartoria 17-18 października 2003 r. Elżbieta Żegalska s. 228-232