Znaleziono 4 artykuły

Beata Żołędowska-Król

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wybrane programy biblioterapii na świecie Beata Żołędowska-Król s. 95-104
"Jakość usług bibliotecznych w społeczeństwie informacyjnym", red. J. Kamińska, B. Żołędowska-Król, Warszawa 2009 : [recenzja] Agata Muc Joanna Kamińska (aut. dzieła rec.) Beata Żołędowska-Król (aut. dzieła rec.) s. 101-109
"Library and Information Science: A Guide to Key Literature and Sources", Michael F. Bemis, Chicago 2014 : [recenzja] Beata Żołędowska-Król Michael F. Bemis (aut. dzieła rec.) s. 124-126
"Techniczne aspekty wprowadzania danych do nowego Modułu Sprawozdawczego PBN" (Warszawa, 29 czerwca 2016 r.) Beata Żołędowska-Król s. 221-223