Znaleziono 2 artykuły

Julian Żołnierkiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czynniki więzi małżeńskiej a religijność Julian Żołnierkiewicz s. 103-111
Wspomnienia z wyjazdu na uroczystość 70. rocznicy zbrodni katyńskiej (10 kwietnia 2010 roku) Julian Żołnierkiewicz s. 171-177