Znaleziono 5 artykułów

Janusz Żołyński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problematyka zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia Janusz Żołyński s. 191-200
Kryteria warunkujące legalność strajku lub innej akcji protestacyjnej Janusz Żołyński s. 253-273
Rozwiązanie stosunku pracy "za uprzedzeniem" w aspekcie teoretycznym i praktycznym Janusz Żołyński s. 261-275
    Zacytuj
  • Udostępnij
Przyjmowanie aktów autonomicznego prawa pracy w świetle art. 30 ust. 5 Ustawy o związkach zawodowych : aspekt teoretyczno-praktyczny Janusz Żołyński s. 281-288
Ochrona własności pracodawcy w sporze zbiorowym Janusz Żołyński s. 323-333