Znaleziono 2 artykuły

A. Żurek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bieniec, st. 3, gm. Pątnów, woj. sieradzkie, AZP 80-44/13 B. Abramek B. Gawlikowska P. Guszpit A. Żurek s. 63
Między historią a teologią, czyli ks. dr. hab. Antoniego Żurka poszukiwanie tajemnic Eucharystii w późnoantycznym Kościele łacińskim Dariusz Spychała A. Żurek (aut. dzieła rec.) s. 403-414