Znaleziono 1 artykuł

Grażyna Żurkowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O prawdzie ontycznej, realizmie radykalnym, radykalnej metafizyce i rzeczywistych źródłach kryzysu filozofii = On Onthic Truth, Radical Realism, Radical Metaphysics and the Real sources of Philosophical Crisis Grażyna Żurkowska s. 365-384