Znaleziono 4 artykuły

Daniel Żuromski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czy argument z języka prywatnego mówi nam coś o tym, jak nie powinniśmy myśleć o społecznych praktykach językowych? Daniel Żuromski s. 47-53
W poszukiwaniu źródeł filozoficznego myślenia na gruncie koncepcji Roberta Brandoma i Michaela Tomasello = Searching for the Origins of Philosophical Thinking on the Basis of the Concepts of Robert Brandom and Michael Tomasello Daniel Żuromski s. 57-70
Zagadnienie normatywnych podstaw zdolności kognitywnych człowieka w koncepcji Michaela Tomasello = The Question of the Normative Root of Human Cognitive Abilities in the Theory of Michael Tomasello Daniel Żuromski s. 149-161
Podmiot i przedmiot poznania jako efekt syntezy transcendentalnej jedności apercepcji w sformułowaniu neopragmatycznym : stanowisko Roberta B. Brandoma Daniel Żuromski s. 169-192