Znaleziono 4 artykuły

Andrzej Żygadło

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wyprawa norweska Chrystiana II : desperacka próba czy realna szansa na odzyskanie utraconego Królestwa Andrzej Żygadło s. 33-56
Walka stronnictwa niepodległościowego i unijnego o charakter związku ustrojowego Norwegii z Danią w pierwszej połowie XVI wieku Andrzej Żygadło s. 37-75
Granice rezygnacji z poczucia podmiotowości menedżerów firm międzynarodowych Andrzej Zygadło s. 143-156
"Reformacja w Szwecji, Danii i Norwegii. Studium porównawcze", Andrzej Żygadło, Warszawa 2005 : [recenzja] Krystyna Szelągowska Andrzej Żygadło (aut. dzieła rec.) s. 337-345