Znaleziono 4 artykuły

Emilia Żyro

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
W. I. Lenin o kryterium moralności komunistycznej : streszczenie Emilia Żyro s. 29-30
Aksjologiczna treść pojęcia sprawiedliwości w poglądach Karola Marksa Emilia Żyro s. 191-219
Filozoficzne czasopisma radzieckie o problemach etyki Emilia Żyro s. 223-239
"Woprosy fiłosofii" : o naukowości etyki Emilia Żyro s. 309-314