Znaleziono 1 artykuł

Marek żurek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Traktat lizboński. Polityczne aspekty reformy ustrojowej Unii Europejskiej w latach 2007–2009", Janusz Józef Węc, Kraków 2011 : [recnezja] Marek żurek Janusz Józef Węc (aut. dzieła rec.) s. 400-403