Znaleziono 4 artykuły

Віра Сліпецька

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Взаємозв’язок понять емоційність, оцінка, експресивність — актуальна проблема лінгвістичної теорії емоцій Віра Сліпецька s. 149-153
Засоби вираження негативних емоцій під час сварки в українській, російській, англійській лінгвокультурах : (на матеріалі творів І. Нечуй-Левицького, М. Гоголя, Ч. Діккенса) Віра Сліпецька s. 159-165
Репрезентація негативних емоцій у писемному мовленні як стимул моделювання прагматичної пунктуаційної норми : (на матеріалі аналізу творів І. Нечуй-Левицького, М. Гоголя, Ч. Діккенса) Віра Сліпецька s. 189-194
Вияв негативних емоцій в українській, російській і англійській лінгвокультурах: мовленнєвий жанр прокляття Віра Сліпецька s. 195-200