Znaleziono 3 artykuły

Галина намачинська

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Явище мовної взаємодії : дослідницькі підходи, специфіка трактування, причини Галина Намачинська s. 101-106
Питання про вплив української мови на російську як наслідок метисації Галина Намачинська s. 135-141
Українізми-історизми в сучасній російській літературній мові Галина намачинська s. 145-149