Znaleziono 1 artykuł

Rufin-Józef Abramek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Michael Brunec S.D.B., "De homine Peccati in 2 Thess., 2,1-12", [w:] "Verbum Domini" 35, 1957, s. 3-33 Rufin-Józef Abramek Michael Brunec (aut. dzieła rec.) s. 289-296